Skoolfonds

Die finansiële kantoor hanteer alle finansies van die skool –  insluitend skoolfondsbetalings.

 

Verskeie betalingsopsies word aangebied.

logo-background
 • SKOOLGELD 2024

  • R 28,406.00

  • R800,00 KORTING VOOR 28/02/2024 as skoolgeld ten volle betaal word

  • R800 Gesinskorting van dieselfde biologiese ouers vir 2de kind

 • Graad 8 – Graad 11

  • 11 x Paaiemente Januarie tot November (voor 7de van elke maand)

  • R 2,583.00

 • Graad 8 – Graad 11

  • 2de KIND: 11 x Paaiemente Januarie tot November (voor die 7de van elke maand)

  • R 2,510.00

 • Graad 12

  • 10 x Paaiemente Januarie tot Oktober (voor die 7de van elke maand)

  • R 2,841.00

 • IT GELDE

  • R 4,300.00

  • 10 x Paaiemente Januarie tot Oktober (voor die 7de van elke maand)

  • R 430.00

  • Bankbesonderhede:
  • HTS JOHN VORSTER
  • ABSA
  • BEN SWART-TAK  (TAKKODE:  334 645)
  • REKENINGNOMMER:  90750569

Personeel , REBB , E_ Export Staff(1)

Me Eve Rebb

FINANSIES
012-332-1760/1/2 & 012-332-3701/2
Personeel , VAN RENSBURG , I_ Export Staff#2(1)

Mev Antoinette Dowd

FINANSIES
012-332-1760/1/2 & 012-332-3701/2

VERWYSINGSNOMMER:  _____________ U KIND SE TOELATINGSNOMMER.

 

(DIT IS UITERS BELANGRIK, AANGESIEN ONS DIT GEBRUIK OM DIE GELD TE ALLOKEER NA U REKENING)

Uitsluitings:
 • Inligtingstegnologie word na-ure aangebied as addisionele vak teen R4 200 per jaar –

betaalbaar oor 10 maande vir graad 10 & 11 (Januarie – Oktober);

betaalbaar oor 9 maande vir graad 12 (Januarie – September)

 • Indien ‘n leerder gedurende die jaar die Inligtingstegnologieklasse sou staak, sal die klasgelde steeds betaalbaar bly.
 • Toere word opsioneel aangebied en sal waar moontlik, gedeeltelik deur die skoolfonds gedek word en gedeeltelik deur die ouers befonds word.
 • Matriekafskeid sal gedeeltelik deur die skool en die ouers befonds word.

 

SLUITKASSIES 2024:

  • Ons skool beskik oor sluitkassies wat leerders vir hul sporttoerusting en addisionele boeke mag gebruik. Die volle skoolreëls geld rakende enige verbode items; geen sodanige items/voorwerpe mag in die sluitkassie gestoor word nie.
  • Elke leerder is ook verantwoordelik vir sy eie slot en om sy/haar sluitkassie gesluit te hou.
  • Sluitkassies kan by mev Ilza van Rensburg in die finansieskantoor per e-pos bespreek word by email hidden; JavaScript is required. ‘n Sluitkassie word slegs aan ‘n leerder toegeken wanneer die volle bedrag betaal is. ’n Gewone sluitkassie kos R280 en die krieket-sluitkassies R410 per jaar.
  • ‘n Sluitkassie word vanaf 1 Januarie 2024 tot 30 November 2024 gehuur.
  • Ter wille van kontrole, kan SLEGS die KORREKTE KONTANTBEDRAG vir ‘n sluitkassie betaal word. GEEN ELEKTRONIESE BETALING vir ‘n sluitkassie sal aanvaar word nie. Sluitkassies kan vanaf 20 November 2023 in die finansieskantoor (op die eerste vloer van die hoofgebou) by mev Ilza van Rensburg betaal en bespreek word.

GEEN VERANTWOORDELIKHEID WORD AANVAAR VIR ENIGE GOEDERE WAT IN DIE SLUITKASSIE GESTOOR WORD NIE

 

HANDBOEKE:

  • ‘n Handboekgebruikersfooi sal teen ‘n bedrag van R250,00 per leerder vir die 2024-boekjaar gehef word. Hierdie fooi is nie ‘n terugbetaalbare deposito nie en word slegs eenmalig per jaar vir die gebruik van die handboeke gehef.
  • Die fooi sal op die skoolgeldrekeninge gehef word en is betaalbaar voor 28 Februarie 2024.
  • Hierdie fooi sal nie deel vorm van enige vrystellingsaansoek nie.
afAfrikaans