Ons Personeel

Uitvoerende Komitee

Personeel , DOWD , A_ Export Staff(1)

Mev Antoinette Dowd

HOOF
Personeel , DU RAND , C_ Export Staff(1)

Mnr Christo Du Rand

ADJUNKHOOF: BEMARKING EN TEGNOLOGIE
Personeel , OLWAGE , E_ Export Staff(1)

Mev Esra Olwage

ADJUNKHOOF: AKADEMIE EN KULTUUR
Staff , V.D. WESTHUIZEN , P_ Export Students(1)

Mnr Peet Van Der Westhuizen

ADJUNKHOOF: SPORT
Personeel , SWART , H_ Export Staff(1)

Mnr Jurg Swart

ADJUNKHOOF: OUER - EN LEERDERBETROKKENHEID, PERSONEELONTWIKKELING

Bestuurskomitee

Personeel , VAN RENSBURG , J_ Export Staff(1)

Mev Erenchia Janse Van Rensburg

DEPARTEMENTSHOOF: LEWENSORIËNTERING (LOR) GRAAD 11-GRAADHOOF
Staff , V.D. WESTHUIZEN , P_ Export Students(1)

Mnr Peet Van Der Westhuizen

DEPARTEMENTSHOOF: AFRIKAANS HUISTAAL
Personeel , DU RAND , A_ Export Staff(1)

Mev Annelize Du Rand

DEPARTEMENTSHOOF: ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE GRAAD 10 - GRAADHOOF
Personeel , MARAIS , C_ Export Staff(1)

Mnr Charl Marais

DEPARTEMENTSHOOF: ELEKTRIESE/ELEKTRONIESE TEGNOLOGIE | GRAAD 11-GRAADHOOF
Personeel , KRUGER , N_ Export Staff(1)

Mev Natasha Kruger

DEPARTEMENTSHOOF: INGENIEURSGRAFIKA EN ONTWERP (IGO) GRAAD 12-GRAADHOOF
Staff , VAN ROOYEN , P_ Export Students(1)

Mnr Flip Van Rooyen

DEPARTEMENTSHOOF: NATUURWETENSKAPPE | GRAAD 10-GRAADHOOF
Staff , VERSTER , T_ Export Students(1)

Mnr Thinus Verster

DEPARTEMENTSHOOF: SIVIELE TEGNOLOGIE GRAAD 9 - GRAADHOOF
Personeel , SMITH , T_ Export Staff(1)

Mnr Trevor Smith

DEPARTEMENTSHOOF: MEGANIESE TEGNOLOGIE GRAAD 12 -GRAADHOOF
Personeel , GROBELAAR , I_ Export Staff(1)

Mev Inge Grobbelaar

DEPARTEMENTSHOOF: GEESTEWETENSKAPPE GRAAD 8 - GRAADHOOF

Siviele Tegnologie

Staff , VERSTER , T_ Export Students(1)

Mnr Thinus Verster

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , STEYN , J_ Export Staff(1)

Mnr Johan Steyn

Personeel , RONTGEN , J_ Export Staff(1)

Me Janelda Röntgen

Tale: Afrikaans Huistaal

Personeel , NEVELING , M_ Export Staff(1)

Mev Magda Neveling

DEPARTEMENTSHOOF: AFRIKAANS HUISTAAL
Personeel , OLWAGE , E_ Export Staff(1)

Mev Esra Olwage

AFRIKAANS HUISTAAL
Personeel , KNOESEN , N_ Export Staff(1)

Mev Nadia Knoesen

AFRIKAANS HUISTAAL
Personeel , GROENEWALD , A_ Export Staff(1)

Mev Anél Groenewald

AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 9 - GRAADHOOF
Personeel , DIPPEL , S_ Export Staff(1)

Mev Shalene Dippel

AFRIKAANS HUISTAAL
htsjohnvorster-annika-van-emmenis-beheerliggaam-01

Me Annika van Emmenis

AFRIKAANS HUISTAAL
Staff , V.D. WESTHUIZEN , P_ Export Students(1)

Mnr Peet Van Der Westhuizen

AFRIKAANS HUISTAAL
Personeel , PELSER , A_ Export Staff(1)

Me Audrey Pelser

AFRIKAANS HUISTAAL

Tale: Engels Eerste Addisionele Taal

Personeel , DU RAND , A_ Export Staff(1)

Mev Annelize Du Rand

DEPARTEMENTSHOOF: ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL
Personeel , GROENEWALD , A_ Export Staff(1)

Mev Anel Groenewald

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL
Personeel , GROBELAAR , I_ Export Staff(1)

Mev Inge Grobbelaar

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL
Personeel , MALAN , D_ Export Staff(1)

Me Dάnielle Malan

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL
Personeel , BRUYNS , C_ Export Staff(1)

Mev Carla Bruyns

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 8 - GRAADHOOF
Personeel , RIBBERINK , H_ Export Staff(1)

Mev Hester Ribberink

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL
Personeel , GEYSER , M_ Export Staff(1)

Mev Marike Geyser

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Fisiese Wetenskappe En Tegniese Wetenskappe

Staff , VAN ROOYEN , P_ Export Students(1)

Mnr Flip Van Rooyen

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , V.D. MERWE , J_ Export Staff(1)

Mev Jacolene Van Der Merwe

TEGNIESE- EN FISIESE WETENSKAPPE
Personeel , STEYNMAN , J_ Export Staff(1)

Mnr Chris Steinmann

TEGNIESE WETENSKAPPE
Personeel , LABUSCHAGNE , F_ Export Staff(1)

Mnr Francois Labuschagne

TEGNIESE WETENSKAPPE

Wiskunde, Tegniese Wiskunde en IT

Personeel , V.D. MERWE , R_ Export Staff(1)

Mev Rochelle Van Der Merwe

DEPARTEMENTSHOOF: WISKUNDE EN IT
Personeel , SWART , H_ Export Staff(1)

Mnr Jurg Swart

DEPARTEMENTSHOOF: TEGNIESE WISKUNDE
Personeel , SCHURING , M_ Export Staff(1)

Me Marieke Schuring

WISKUNDE EN TEGNIESE WISKUNDE
Personeel , ROSSOUW , J_ Export Staff(1)

Mnr Jannie Rossouw

WISKUNDE
Personeel , LIEBENBERG , M_ Export Staff(1)

Me Melissa Liebenberg

WISKUNDE
Personeel , POTGIETER , M_ Export Staff(1)

Mev Megan Potgieter

WISKUNDE
Personeel , ROOS , M_ Export Staff(1)

Me Mathilda Roos

WISKUNDE EN TEGNIESE WISKUNDE
Personeel , V.D. MERWE , T_ Export Staff(1)

Mnr Tiaan Van Der Merwe

TEGNIESE WISKUNDE

Ingenieursgrafika en ontwerp | IGO

Personeel , KRUGER , N_ Export Staff(1)

Mev Natasha Kruger

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , DE BEER , A_ Export Staff(1)

Me Anél De Beer

Personeel , DU PLESSIS , B_ Export Staff(1)

Me Bianca Du Plessis

Personeel , STOLP , F_ Export Staff(1)

Mnr Francois Stolp

Personeel , TAIT , L_ Export Staff(1)

Mnr Leander Tait

Lewensoriëntering | LOR

Personeel , VAN RENSBURG , J_ Export Staff(1)

Mev Erenchia Janse Van Rensburg

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , STEYN , M_ Export Staff(1)

Mnr Martin Steyn

Personeel , BOOIJSE , A_ Export Staff(1)

Mnr Francois Abri Booijse

Personeel , V.D. MERWE , M_ Export Staff(1)

Mnr Marko Van Der Merwe

Skeppende Kunste | SK

Personeel , GROBELAAR , I_ Export Staff(1)

Mev Inge Grobbelaar

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , DIPPEL , S_ Export Staff(1)

Mev Shalene Dippel

Personeel , BOTHA , H_ Export Staff(1)

Me Hanika Botha

Sosiale Wetenskappe | SW

Personeel , GROBELAAR , I_ Export Staff(1)

Mev Inge Grobbelaar

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , V.D. MERWE , M_ Export Staff(1)

Mnr Marko Van Der Merwe

Personeel , AVENANT , F_ Export Staff(1)

Mnr Francois Avenant

Ekonomiese Bestuurwetenskappe | EBW

Personeel , GROBELAAR , I_ Export Staff(1)

Mev Inge Grobbelaar

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , STEYN , M_ Export Staff(1)

Mnr Martin Steyn

Personeel , PIENAAR , L_ Export Staff(1)

Mev Lenise Pienaar

Elektriese/Elektroniese Tegnologie

Personeel , MARAIS , C_ Export Staff(1)

Mnr Charl Marais

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , DU PLESSIS , R_ Export Staff(1)

Mnr Ryno Du Plessis

Personeel , MALAN , H_ Export Staff(1)

Mnr Hein Malan

Meganiese Tegnologie

Personeel , SMITH , T_ Export Staff(1)

Mnr Trevor Smith

DEPARTEMENTSHOOF
Personeel , VOSLOO , E_ Export Staff(1)

Mnr Eugen Vosloo

Personeel , DU RAND , C_ Export Staff(1)

Mnr Christo Du Rand

Personeel , KOEN , E_ Export Staff(1)

Me Elri Koen

Addisionele Personeel

Personeel , BROODRYK , E_ Export Staff(1)

Mnr Erich Broodrijk

SPORTKOORDINEERDER
Personeel , HATTINGH , R_ Export Staff(1)

Mev Renate Hatting

Jeugleiding en afwesighede
Personeel , SWART , I_ Export Staff(1)

Mev Ena Swart

Dissiplinehoof
Personeel , ROOS , A_ Export Staff(1)

Mev A Roos

WISKUNDE ASSISTENT
afAfrikaans